ردیف دفاتر اداری دانشکده سمت مسئول اتاق تلفن
1 رئیس دانشکده مسئول دفتر و دبیرخانه افسانه شاهمیری 513 66165901
2 امور اداري و مالی مسئول افسانه تهرانی 515 66165902
3 معاونت پژوهشی مسئول دفتر فیروزه بدرقه 206 66164344
4 معاونت تحصيلات تکميلي کارشناس افسون تهرانی 204 66164380
66164363
5 معاونت دانشجویی مسئول دفتر  نفيسه زین‌الدینی 223 66164358
6 معاونت آموزشی مسئول
کارشناس
مرجان ادايی
فرانک کاظمی

203 66164302  
66164304
7 سامانه جامع اعضاء هیئت علمی، روابط عمومی، بیمه کارشناس شیما باقری 505 66165983
8 امین اموال مسئول افسانه احتشامی نیا 505 66165913

دفتر پرسنل اتاق تلفن
دفتر انتشارات حسین ورقایی 223 66164337
دفتر اتاق استادان علی حسینی 507 66165915
اتاق شورای دانشکده صحرایی 403 66164305
انبار دانشکده حسین مقدم 1 66164323
سایت کامپیوتر دانشجویان کارشناسی علی اکبر صادقی 110 66164306
سایت کامپیوتر دانشجویان تحصیلات تکمیلی مصطفی حمصی 108 66165992
خدمات دانشکده قدیم احمد دستیار ، حشمتیان،عزتی،حسین زاده،خانی پور 66164358
امور خدمات صدیقی 617 66165934
موتور خانه 1 66165988

آزمايشگاه سرپرست آزمایشگاه کارشناس اتاق تلفن
آز الكترونيك دكتر کاوه وش ياوري 415 غ 66164308
آز اصول مهندسی برق دكتر تواضعی خالقيان 314 غ 66164341
آز الكترونيك صنعتی دكتر تهامی 017 ش 66165997
آز پروژه های دانشجويی دكتر حاج صادقي يحيي زاده  105ش 66165998
آز پردازش سيگنالهای ديجيتال دكتر بابايی زاده 103 ج 66164913
آز تبديل انرژي الكتريكی دكتر ذوالقدری تختی محوطه 66164373
آز رله و حفاظت دكتر وكيليان  319غ 66164315
آز سيستمهای ديجيتال دكتر باقری قربانی 404 غ 66164320
آز شبيه سازی سيستمهاي قدرت دكتر احسان
دكتر حسينی
318 غ 66164316
آز فشار قوی دكتر وكيليان محوطه 66164310
آز سيستمهای كنترل خطی دكتر نوبختی 408 غ 66164319
آز مايكروويو دكتر فرزانه
دكتر بنائی
416 غ 66164313
آز سيستمهای ميكروپرسسور دكتر تابنده  013ش 66165996
آز مدارهاي مخابراتی دكتر مدی امينی 308 غ 66164322
آز مهندسي پزشكی صحرايی 407 غ 66164317
آز مخابرات ديجيتال دکتر آشتیانی 308 ش 66165975
آز تبدیل انرژی الکتریکی 2 دکتر ذوالقدری نظری محوطه 66164332

آزمايشگاه سرپرست محل آزمایشگاه شماره تماس
آزمون استاندارد دكتر وكيليان ضلع غربي دانشكده- محوطه 4310
ادوات و مدارهای ابررسانا دكتر فردمنش طبقه 1- ساختمان غربی010 5990- 5989
پردازش سيگنال و مالتي مديا دكتر مروستی طبقه دوم ساختمان غربی302 4338
پردازش سيگنالهای حياتی و تصاوير پزشكی دكتر شمس الهی
دكتر وثوقی وحدت
دكتر فاطمی زاده
طبقه سوم ساختمان غربی406 4314
تحقيقاتی فشار قوی دكتر وكيليان ضلع غربي دانشكده-محوطه 4376
تست مدارهای مجتمع گروه الكترونيك طبقه دوم ساختمان غربی 307 4367
رادار و جنگال دكتر نايبی
دكتر باستانی
دكتر مشهدی
طبقه اول ساختمان جنوبی 203 4911
طراحی مدار مجتمع پیشرفته دكتر فتوت
دكتر حاج صادقی
دكتر شعبانی
دكتر صدوقي
دكتر شريف خاني
طبقه اول - ساختمان جنوبی 210-209-206-205 4946-4950
نانو الكترونيك دكتر رشيديان طبقه 1- ساختمان شرقی 09 5916
نيمه هادی و ميكروتكنولوژی دكتر رشيديان ضلع شرقي دانشكده-پشت ساختمان معاونت پژوهشی 4353 - 4309
ادوات نوری و مغناطيسی دكتر اكبری
دكتر رجائی
طبقه اول ساختمان جنوبی 201 4916
الكترو مغناطيس عددی دكتر فرزانه-
دكتر شيشه گر
دکتر اکبری
طبقه دوم ساختمان غربی304 4329
الکترونیک صنعتی و الکترونیک قدرت دکتر تهامی طبقه همکف ساختمان شرقی017 5997
پردازش سيگنال دكتر بابائی زاده طبقه همکف ساختمان جنوبی104 4913
پردازش سيگنالهاي نوری پيشرفته دكتر صالحی طبقه 2- ساختمان شرقی 003 4369
تئوری اطلاعات و مخابرات امن دكتر عارف
دکتر آشتیانی
دکتر بهروزی
دکتر خلج
طبقه دوم ساختمان شرقی 208 5900
تحقيقاتي قدرت دكتر رنجبر طبقه دوم ساختمان شرقی 205 5987
تصويربرداری سه بعدی دكتر کاوه وش طبقه همكف ساختمان غربی 008 4335
رباتيك و بينايی ماشين دكتر جاهد طبقه سوم ساختمان غربی 302 5972
سيستمهای ديجيتال هوشمند دكتر تابنده طبقه دوم ساختمان غربی 303 4368
سيستمهای هوشمند دكتر ساداتی طبقه اول ساختمان غربی 222 4365
شبيه سازی ادوات نيمه هادی دكتر فائز
دكتر سروری
طبقه اول ساختمان جنوبی202 4919
شبكه هاي نوری و مخابرات داده ها دكتر صالحي
دكتر پاكروان
دكتر مشهدی
طبقه دوم ساختمان شرقی 208 5905
شبکه های مخابراتی بی سیم دکتر گلستانی همکف ساختمان جنوبی 105 4917
شبیه سازی سیستمهای قدرت دکتر احسان
دکتر حسینی
طبقه دوم ساختمان غربی 318 4316
شبکه های هوشمند دکتر فتوحی
دکتر صفدریان
طبقه هفتم ساختمان شرقی 5991
طراحي مدارات مجتمع نوري (IPL) دكتر مهرانی
دكتر رشيديان
همكف ساختمان غربی 4349
طراحي مدارهاي مجتمع دكتر شريف بختيار
دكتر مدی
دكتر عطاردی
طبقه دوم ساختمان غربی305 4303
طراحي سيستمهای مجتمع دكتر شريف بختيار
دكتر مدی
دكتر عطاردی
طبقه دوم ساختمان غربی306 4370
عايقها دكتر وكيليان طبقه دوم ساختمان شرقی204 5986
قابليت اطمينان و توليدات پراكنده دكتر فتوحی
دكتر عباسپور
طبقه دوم ساختمان شرقی 203 5985
كنترل و ديناميك سيستمهای قدرت دكتر احسان
دكتر پرنيانی
طبقه سوم ساختمان شرقی304 5973
كيفيت برق دكتر مختاری طبقه سوم ساختمان شرقی 305 5974
كنترل پیشرفته و بهینه سازی دكتر حائری طبقه سوم ساختمان شرقی303 5971
كنترل بهينه و غير خطی دكتر موبد
دكتر نامور
طبقه همكف ساختمان جنوبی 102 4952
كنترل چند متغيره و صنعتی دكتر نوبختی
دكتر تواضعی
طبقه همكف ساختمان جنوبی 101 4918
مخابرات سيار (تست و توسعه) دكتر نصيری
دكتر آشتيانی
طبقه دوم ساختمان شرقی 208 5994
مایکروویو دکتر فرزانه
دکتر بنائی
طبقه سوم ساختمان غربی 416 4313
مخلوقات مصنوعی دكتر باقری طبقه دوم ساختمان شرقی202 5984
محرکه های الکتریکی و الکترونیک قدرت سایت 1 دكتر ذوالقدری
دكتر تهامی
دکتر نصیری
ضلع غربي دانشكده-محوطه 4374
محرکه های الکتریکی و الکترونیک قدرت سایت 2 دكتر ذوالقدری
دكتر تهامی
دکتر نصیری
طبقه همکف ساختمان جنوبی 107 4942
مخابرات بي سيم دكتر نصيری طبقه دوم ساختمان شرقی 208 5999
الکترونیک قدرت فشار قوی دکتر کابلی محوطه - پشت ساختمان دانشکده عمران 4696
آزمایشگاههای رابط های انسان و ماشین دکتر سپیده حاجی پور
دکتر هدی محمدزاده
ساختمان جنوبی مهندسی برق- طبقه همکف 4947
یادگیری و سیستمهای هوشمند دکتر متین هاشمی ساختمان قدیم- طبقه دوم(عرشه)- اتاق 303 4368
سیستمهای رادیویی پیشرفته دکتر فخارزاده
دکتر شعبانی
ساختمان قدیم طبقه منفی1- اتاق 102-3 4325
شبکه های مخابراتی نرم افزار محور دکتر حسین خلج طبقه چهارم

گروه مدیر کارشناس اتاق تلفن
گروه مهندسی الکترونیک دكتر علی مدی 505 66165913
گروه مهندسی پزشکی دکتر بیژن وثوقی وحدت 507 66165909
گروه مهندسي سيستمهاي ديجيتال دكتر سعید باقری شورکی 501 66165908
گروه مهندسي قدرت (سيستمهاي انرژي الكتريكي) دکتر سید حمید حسینی پروین احمدی 504 66165912
گروه مهندسی کنترل دكتر امین نوبختی 506 66165914
گروه مهندسی مخابرات دكتر فرید آشتیانی 503 66165910

قطب مدیر کارشناس اتاق تلفن
قطب رمز دکتر محمدرضا عارف راحله ندافیون 503 66165908
قطب سامانه های دسترسی مخابرات دكتربابک حسین خلج 503 66165910
قطب مدیریت و کنترل شبکه های قدرت دكتر مهدی وکیلیان پروین احمدی 504 66165912