ردیف دفاتر اداری دانشکده سمت مسئول اتاق تلفن
1 رئیس دانشکده مسئول دفتر و دبیرخانه افسانه شاهمیری 513 66165901
2 امور منابع انسانی مسئول الهام رئیسی 514 66165907
3 امور مالی مسئول مریم دهقان 514 66165917
4 معاونت پژوهشی مسئول دفتر فیروزه بدرقه 515 66165902
5 معاونت تحصيلات تکميلي کارشناس افسون تهرانی 204 66164380
66164363
6 معاونت دانشجویی مسئول دفتر  نفيسه زین‌الدینی 505 66165913
7 معاونت آموزشی مسئول
کارشناس
مرجان ادايی
سمیه ارمنده

203 66164302  
66164304
8 سامانه جامع اعضاء هیئت علمی، روابط عمومی کارشناس شیما باقری 502 66165909
9 امین اموال مسئول محمد زمان هراندهی 66164377-78
10 آموزشهای تخصصی مسئول دفتر پروین احمدی 504 66165912
دفتر پرسنل اتاق تلفن
دفتر انتشارات حسین ورقایی 105 66164337
دفتر اتاق استادان علی حسینی 507 66165915
اتاق شورای دانشکده علی عزتی 403 66164305
کارپرداز دانشکده حسین مقدم 1 66164323
سایت کامپیوتر دانشجویان کارشناسی اکبر صادقی 110 66164306
سایت کامپیوتر دانشجویان تحصیلات تکمیلی مصطفی حمصی 108 66165992
خدمات دانشکده قدیم داریوش خانی، علی حسین زاده، حسن داریوش خانی، علی حسین زاده، حسن طبایی، سعید سلیمانی،احمد دستیار،صفر حشمتیان 66165981
خدمات دانشکده جدید یوسف ملک پور، علی حاجی زاده،نادر بهرامی 66165934
امور تاسیسات و خدمات حمید صدیقی 617 66164311
موتور خانه 1 66165988
آزمايشگاه سرپرست آزمایشگاه کارشناس اتاق تلفن
آز الكترونيك دكتر کاوه وش زهره ياوري 415 غ 66164308
آز مدارهای الکتریکی دكتر کابلی مهندس میترا خالقیان
مهندس علیرضا عبداللهی
314 غ 66164341
آز الكترونيك صنعتی دكتر تهامی 017 ش 66165997
آز پروژه های دانشجويی دكتر حاج صادقي مهدی تختی  105ش 66165998
آز پردازش سيگنالهای ديجيتال دكتر بابايی زاده 103 ج 66164913
آز تبديل انرژي الكتريكی دكتر ذوالقدری محمد زمان هراندهی محوطه 66164373
آز حفاظت سیستمهای قدرت دكتر وكيليان  319غ 66164315
آز سيستمهای ديجيتال دكتر باقری مهندس خدیجه قربانی 404 غ 66164320
66164328
آز شبيه سازی سيستمهاي قدرت دكتر احسان
دكتر حسينی
318 غ 66164316
آز فشار قوی دكتر وكيليان مهندس رئیس پارسی محوطه 66164310
آز سيستمهای كنترل خطی دكتر نوبختی 408 غ 66164319
آز مايكروويو دكتر فرزانه
دكتر بنائی
416 غ 66164313
آز سيستمهای ميكروپرسسور دكتر تابنده  013ش همکف 66165996
آز مدارهاي مخابراتی دكتر مدی اکبر امينی 308 غ 66164322
آز مهندسي پزشكی دکتر جاهد 407 غ 66164317
آز مخابرات ديجيتال دکتر آشتیانی 308 ش 66165975
آز تبدیل انرژی الکتریکی 2 دکتر ذوالقدری مهندس شقایق شهبازی محوطه 66164332
رباتیک دکتر نامور محمد زمان هراندهی ساختمان قدیم طبقه منفی 1 66164378
کنترل صنعتی - مدرن - غیر خطی دکتر نوبختی ابراهیم سراج ساختمان قدیم طبقه اول 66164369
آزمايشگاه سرپرست محل آزمایشگاه شماره تماس
آزمون استاندارد دكتر وكيليان ضلع غربي دانشكده- محوطه 4310
ادوات و مدارهای ابررسانا دكتر فردمنش طبقه 1- ساختمان غربی010 5990- 5989
پردازش سيگنال و مالتي مديا دكتر مروستی
دکتر امینی
طبقه دوم ساختمان غربی302 4338
پردازش سيگنالهای حياتی و تصاوير پزشكی دكتر شمس الهی
دكتر وثوقی وحدت
دكتر فاطمی زاده
طبقه سوم ساختمان غربی406 4314
تحقيقاتی فشار قوی دكتر وكيليان ضلع غربي دانشكده-محوطه 4376
تست مدارهای مجتمع دکتر مدی طبقه دوم ساختمان غربی 307 4367
رادار و جنگال دكتر نايبی
دكتر باستانی
دكتر مشهدی
طبقه اول ساختمان جنوبی 203 4911
طراحی مدار مجتمع پیشرفته دكتر فتوت
دكتر حاج صادقی
دكتر شعبانی
دكتر صدوقي
دكتر شريف خاني
طبقه اول - ساختمان جنوبی 210-209-206-205 4946-4950
نانو الكترونيك دكتر رشيديان طبقه 1- ساختمان شرقی 09 5916
نيمه هادی و ميكروتكنولوژی دكتر رشيديان ضلع شرقي دانشكده-پشت ساختمان معاونت پژوهشی 4353 - 4309
ادوات نوری و مغناطيسی دكتر اكبری
دكتر رجائی
طبقه اول ساختمان جنوبی 201 4916
الكترو مغناطيس عددی دكتر فرزانه-
دكتر شيشه گر
دکتر اکبری
طبقه دوم ساختمان غربی304 4329
الکترونیک صنعتی و الکترونیک قدرت دکتر تهامی طبقه همکف ساختمان شرقی017 5997
پردازش سيگنال دكتر بابائی زاده طبقه همکف ساختمان جنوبی104 4913
پردازش سيگنالهاي نوری پيشرفته دكتر صالحی طبقه 2- ساختمان شرقی 003 4396
تئوری اطلاعات و مخابرات امن دكتر عارف
دکتر آشتیانی
دکتر بهروزی
دکتر خلج
طبقه دوم ساختمان شرقی 208 5900
تحقيقاتي قدرت دكتر رنجبر طبقه دوم ساختمان شرقی 205 5987
تصويربرداری سه بعدی دكتر کاوه وش طبقه همكف ساختمان غربی 008 4335
رباتيك و بينايی ماشين دكتر جاهد طبقه سوم ساختمان غربی 302 5972
سيستمهای ديجيتال هوشمند دكتر محمدزاده - دکتر هاشمی - دکتر صالح طبقه دوم ساختمان غربی 303 4368
سيستمهای هوشمند دكتر ساداتی طبقه اول ساختمان غربی 222 4365
شبيه سازی ادوات نيمه هادی دكتر فائز
دكتر سروری
طبقه اول ساختمان جنوبی202 4919
شبكه هاي نوری و مخابرات داده ها دكتر صالحي
دكتر پاكروان
طبقه دوم ساختمان شرقی 208 5905
شبکه های مخابراتی بی سیم دکتر گلستانی همکف ساختمان جنوبی 105 4917
شبیه سازی سیستمهای قدرت دکتر احسان
دکتر حسینی
طبقه دوم ساختمان غربی 318 4316
شبکه های هوشمند دکتر فتوحی
دکتر صفدریان
طبقه هفتم ساختمان شرقی 5991
طراحي مدارات مجتمع نوري (IPL) دكتر مهرانی
دكتر رشيديان
همكف ساختمان غربی 4349
طراحي مدارهاي مجتمع دكتر شريف بختيار
دكتر مدی
دكتر عطاردی
طبقه دوم ساختمان غربی305 4303
طراحي سيستمهای مجتمع دكتر شريف بختيار
دكتر مدی
دكتر عطاردی
طبقه دوم ساختمان غربی306 4370
عايقها دكتر وكيليان طبقه دوم ساختمان شرقی204 5986
قابليت اطمينان و توليدات پراكنده دكتر فتوحی
دكتر عباسپور
طبقه دوم ساختمان شرقی 203 5985
كنترل و ديناميك سيستمهای قدرت دكتر احسان
دكتر پرنيانی
طبقه سوم ساختمان شرقی304 5973
كيفيت برق دكتر مختاری طبقه سوم ساختمان شرقی 305 5974
كنترل پیشرفته و بهینه سازی دكتر حائری طبقه سوم ساختمان شرقی303 5971
كنترل بهينه و غير خطی دكتر موبد
دكتر نامور
طبقه همكف ساختمان جنوبی 102 4952
كنترل چند متغيره و صنعتی دكتر نوبختی
دكتر تواضعی
طبقه همكف ساختمان جنوبی 101 4918
مخابرات سيار (تست و توسعه) دكتر نصيری
دكتر آشتيانی
طبقه دوم ساختمان شرقی 208 5994
مایکروویو دکتر فرزانه
دکتر بنائی
طبقه سوم ساختمان غربی 416 4313
مخلوقات مصنوعی دكتر باقری طبقه دوم ساختمان شرقی202 5984
محرکه های الکتریکی و الکترونیک قدرت سایت 1 دكتر ذوالقدری
دكتر تهامی
دکتر نصیری
ضلع غربي دانشكده-محوطه 4374
محرکه های الکتریکی و الکترونیک قدرت سایت 2 دكتر ذوالقدری
دكتر تهامی
دکتر نصیری
طبقه همکف ساختمان جنوبی 107 4942
مخابرات بي سيم دكتر نصيری طبقه دوم ساختمان شرقی 208 5999
الکترونیک قدرت فشار قوی دکتر کابلی محوطه - پشت ساختمان دانشکده عمران 4696
آزمایشگاههای رابط های انسان و ماشین دکتر سپیده حاجی پور
دکتر هدی محمدزاده
ساختمان جنوبی مهندسی برق- طبقه همکف 4947
یادگیری و سیستمهای هوشمند دکتر متین هاشمی ساختمان قدیم- طبقه دوم(عرشه)- اتاق 303 4368
سیستمهای رادیویی پیشرفته دکتر فخارزاده
دکتر شعبانی
ساختمان قدیم طبقه منفی1- اتاق 102-3 4325
شبکه های مخابراتی نرم افزار محور دکتر حسین خلج طبقه چهارم
مدار چاپی دکتر صفریان ساختمان جدید طبقه منفی 2
تراهرتزواپتیک دکتر کاوه وش - دکتر احمدی بروجنی ساختمان قدیم طبقه همکف 4335

گروه مدیر کارشناس اتاق تلفن
گروه مهندسی الکترونیک دكتر زهرا کاوه وش 505 66165913
گروه مهندسی پزشکی دکتر مهران جاهد 505 66165913
گروه مهندسي سيستمهاي ديجيتال دكتر مهرزاد پورمحمد نامور 505 66165913
گروه مهندسي قدرت (سيستمهاي انرژي الكتريكي) دکتر سید حمید حسینی پروین احمدی 504 66165912
گروه مهندسی کنترل دكتر امین رضایی زاده 504 66165914
گروه مهندسی شبکه و سیستمهای مخابراتی دكتر فرید آشتیانی 503 66165910
گروه مایکروویو و فوتونیک دکتر بهزاد رجایی 505 66165913

قطب مدیر کارشناس اتاق تلفن
قطب رمز دکتر محمدرضا عارف راحله ندافیون 503 66165908
قطب سامانه های دسترسی مخابرات دكتربابک حسین خلج 503 66165910
قطب مدیریت و کنترل شبکه های قدرت دكتر مهدی وکیلیان پروین احمدی 504 66165912