کارگاه الکترونیک مناسب ورودی های ۹۶ – ۹۷ – ۹۸

این کارگاه چهارشنبه‌ها ساعت ۱۷ تا ۱۹ به مدت ۷ جلسه‌ توسط رسانا برگزار می گردد:

ثبت‌نام و کسب اطلاعت بیشتر :

(طراحی و ساخت یک پروژه از صفر تا ۱۰۰ و کسب تجربه لذت مهندس بودن)
ErfanKamalian@

انجمن علمی – فرهنگی رسانا:
EEResana@