کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

بازگشت همه به سوی اوست

 

جناب آقایان دکتر احسان حاجی پور  و دکتر شعبانی

 

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت ابوی بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده، از درگاه حق تعالی رحمت واسعه الهی برای آن مرحوم و برای جنابعالی و خانواده محترم صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمائیم.

 

دانشکده مهندسی برق