گزارش صوتی و تصویری چهارمین و اخرین حلقه برق از سلسله جلسات راه مهندسی

گزارش صوتی و تصویری چهارمین و اخرین حلقه برق از سلسله جلسات راه مهندسی

صوت سخنرانی استاد دکتر محمدرضا پاکروان در چهارمین حلقه برق
⏱ مدت زمان : ۸۶