گزارش کارگاه علمی-تحقیقاتی مشترک

گزارش کارگاه علمی-تحقیقاتی مشترک

اولین کارگاه علمی-تحقیقاتی مشترک بین دانشکده مهندسی برق و دانشکده مهندسی برق دانشگاه کوچ (KOC) از جمهوری ترکیه در روز سه‌شنبه مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار گردید. هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی اعضای هیات علمی طرفین با زمینه‌های پژوهشی فعال در طرف مقابل و ایجاد همکاری‌های مشترک در آینده نزدیک است

لینک مشروح گزارش