اخبار و اطلاعیه های معاونت پژوهشی

آذر
۲۱
آذر
۱۹
آذر
۱۹
آذر
۱۹
آذر
۱۹
آذر
۱۹

نمایشگاه مجازی

پوستر را از اینجا دریافت نمایید

جزییات
آذر
۱۹
آذر
۱۹
آذر
۱۹
آذر
۱۹

برنامه هفته پژوهش

علاقه مندان می توانند برنامه هفته پژوهش را از لینک زیر دریافت کنند. برنامه هفته پژوهش 

جزییات
آذر
۱۹
آذر
۱۹
آذر
۱۹