فرم های آموزشی مقطع کارشناسی

سایر فرم های دوره کارشناسی

عنوان فرم منبع
فرم دستیار آموزشی نیم سال جاری دانلود
فرم درخواست تعیین محل کلاس دانلود
فرم مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد دانلود
فرم درخواست دانشجویی جهت بررسی در شورای آموزشی دانشکده برق دانلود
فرم کارکرد دانشجویی دانلود
فرم درخواست بررسی پرونده آموزشی دانلود

فرم پروژه کارشناسی

عنوان فرم منبع
فرم تعریف پروژه کارشناسی یک (فایل ورد) دانلود
فرم تعریف پروژه کارشناسی یک (فایل پی دی اف) دانلود
فرم ارزیابی اولیه پروژه کارشناسی 2 دانلود
فرم ارزشيابي پروژه كارشناسي یک دانلود
فرم ارزشيابي پروژه كارشناسي دو دانلود

فرم تطبیق و احراز

عنوان فرم منبع
فرم تطبیق جدید دوره کارشناسی ورودی های قبل از 98 دانلود
فرم احراز شرایط پایان تحصیلات دوره کارشناسی دانلود
فرم احراز فارغ التحصیلی به صورت Word دانلود
فرم تطبیق قدیمی دوره کارشناسی - گرایش الکترونیک( ورودی بعد از 86 ) دانلود
فرم تطبیق قدیمی دوره کارشناسی - گرایش بیو الکترونیک( ورودی بعد از 86 ) دانلود
فرم تطبیق قدیمی دوره کارشناسی - گرایش سیستم های دیجیتال ( ورودی بعد از 86 ) دانلود
فرم تطبیق قدیمی دوره کارشناسی - گرایش سیستم های دیجیتال( ورودی بعداز 93) دانلود
فرم تطبیق قدیمی دوره کارشناسی - گرایش قدرت ( ورودی 93 و ماقبل ) دانلود
فرم تطبیق قدیمی دوره کارشناسی - گرایش قدرت ( ورودی 94 و مابعد ) دانلود
فرم تطبیق قدیمی دوره کارشناسی - گرایش کنترل( ورودی بعد از 86 ) دانلود
فرم تطبیق قدیمی دوره کارشناسی - گرایش مخابرات ( ورودی بعد از 86 ) دانلود