ارسال وپیگیری درخواست‌های‌آموزشی به صورت غیرحضوری

دانشجویان تحصیلات تکمیلی میتوانند سوالات خود را با ایمیل‌های زیر با سامانه آموزش دانشگاه در میان بگذارند.

دانشجوهای مقطع کارشناسی ارشد: ms_inquiry@sharif.edu
دانشجوهای مقطع دکتری: phd_inquiry@sharif.edu
دانشجوهای مقطع دکتری (سوال‌های مرتبط با فرصت مطالعاتی): phd_sabbatical@sharif.edu