اطلاعیه در خصوص خدمات رسانی غیر حضوری دانشکده مهندسی برق

ضمن تبریک سال نو و آرزوی تندرستی برای همه اساتید و دانشجویان عزیز به اطلاع می رساند که به منظور رعایت نکات بهداشتی و جلوگیری از تردد در این ایام، کلیه مراجعات به دفاتر دانشکده به صورت غیر حضوری و تنها از طریق آدرسهای الکترونیکی زیر میسور خواهد بود:
ارتباط با دفتر آموزش دانشکده:
edu@ee.sharif.edu

ارتباط با دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده :

grad_office@ee.sharif.edu

ارتباط با دفتر ریاست دانشکده :

داخلی ۵۹۰۱ در ساعات اداری
raisi@ee.sharif.edu
WhatsApp Only: 09039467123
ارتباط با دفتر معاونت دانشجویی دانشکده:
zeinoddini@gmail.com
ارتباط با دفتر معاونت پژوهشی و روابط بین الملل دانشکده:

badragheh@ee.sharif.edu

ارتباط با دفتر روابط عمومی و پرتال http://profs.sharif.edu دانشکده :

prm@ee.sharif.edu