انا لله و انا الیه راجعون

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت پدر بزرگوار جناب آقای دانش گرمچی دانشجوی کارشناسی ورودی ۱۳۹۶ را از طرف اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف از صمیم قلب تسلیت عرض کرده و به همین مناسبت مراسمی مجازی در بزرگداشت آن بزرگوار برگزار خواهد شد. آدرس این مجلس مجازی به شرح زیر می باشد:
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/ee-stu
با حضور گرم خود تسلی خاطر بازماندگان خواهیم بود.
روابط عمومی دانشکده مهندسی برق