بازگشت همه به سوی اوست

پیام تسلیت رئیس دانشکده مهندسی برق

جناب آقای دکتر مهدی فردمنش بدینوسیله درگذشت مادر گرامیتان را از طرف اعضاء هیئت علمی و همکاران دانشکده مهندسی برق به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند رحمان علوّ درجات برای آن مرحومه و طول عمر توأم با عزت برای جنابعالی و سایر بازماندگان مسئلت دارم.