تسهیلات شورای بورس چین (CSC) در مقطع دکتری

نظر به اعلام سهمیه های جدید در سه دانشگاه بیهانگ در شهر پکن و HIT و NPU در شهر شیان، از علاقمندان به استفاده از این فرصت ها دعوت می شود با مراجعه به وب سایت پژوهشگاه فضایی ایران
به نشانی www.isrc.ac.ir نسبت به تکمیل و ارسال فرم درخواست اقدام نمایند.

آخرین مهلت ارسال فرم درخواست ۱۴ دی ماه سال جاری می باشد.