بومی‌سازی فناوری موج میلی‌متری در صنعت کشور

بومی‌سازی فناوری موج میلی‌متری در صنعت کشور

طرح طراحی و پیاده سازی سیستم تصویربرداری سه بعدی موج میلیمتری توسط گروهی از اساتید دانشکده مهندسی برق دانشگاه شریف یکی از طرح‌های برگزیده فراخوان طرح‌های برتر شد.

هدف اصلی این پروژه، طراحی و ساخت یک سیستم تصویربرداری کامل در باند ۳۰ گیگا هرتز شامل گیرنده و فرستنده، آرایه آنتن، سیستم مکاترونیکی و سیستم پردازش تصویر است. با توجه به عدم پیشینه مناسب در طراحی و پیاده سازی سیستم های مخابراتی در فرکانس موج میلی متری، این پروژه، نقطه عطفی در بومی سازی فناوری موج میلی متری در صنعت کشور به شمار می رود.

sharif_prm@