بازگشت همه به سوی اوست

پیام تسلیت رئیس دانشکده مهندسی برق

بدینوسیله در گذشت آقای حمیدرضا رحیمی مقدم (از همکاران مدیریت تأسیسات دانشگاه) را با نهایت تاسف، از طرف اعضاء هیئت علمی و همکاران دانشکده مهندسی برق به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده، از خداوند رحمان علوّ درجات برای آن مرحوم و طول عمر توأم با عزت برای سایر بازماندگان مسئلت دارم. ایشان فردی متواضع، صالح، امین و درستکار بود و حضورشان در دانشکده مهندسی برق و دانشگاه صنعتی شریف نماد تعهد به کار و صداقت در انجام وظیفه و سرمشقی برای سایر همکاران تلقی می شد. خاطره حضور گرم ایشان از یادها نخواهد رفت.

مراسم تشیع جنازه آن مرحوم نهم خردادماه ساعت ۹٫۳۰ در بهشت زهرای تهران برگزار خواهد گردید.