خبرنامه اردیبهشت ماه ۹۹

خبرنامه اردیبهشت ماه ۹۹

شماره اردیبهشت ماه خبرنامه دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد. علاقه مندان می توانند خبرنامه را از لینک زیر دریافت کنند.

 

خبرنامه اردیبهشت ماه ۹۹