نحوه تکمیل الکترونیکی فرم های فارغ التحصیلی

دستورالعمل مراحل الکترونیکی تایید و امضای فرم های مربوط به فراغت از تحصیل (تنها برای دانشجویانی که در مضیقه زمانی جهت انجام فارغ التحصیلی اند) :
بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند از آنجایی که تا اطلاع ثانوی مراجعات دانشجویی به دفاتر دانشکده به صورت غیر حضوری انجام می شود به منظور پیشبرد روند فراغت از تحصیل دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی که ضرورت فوری برای انجام این امور دارند، امکان انجام مراحل فارغ التحصیلی بصورت الکترونیکی فراهم شده است. برای این منظور کافی است تصویری از مدارک خود (شامل فرم احراز، تطبیق و کارنامه) را در قالب فایل PDF به آدرس زیر ایمیل کنید. مدارک پس از تائید توسط مسئول اول به مسئول یا مقام بعدی بطور سیستمی ارجاع داده می شود. و پس از تایید نهایی دانشکده، توسط دفتر دانشکده به دانشجو ایمیل می شود. در این بین در هر مرحله چنانچه مدارک دارای نقص و یا ایرادی بود به دانشجو جهت رفع نقص عودت داده می شود.
لازم به ذکر است گردش کار فوق ضرورت داشته و به درخواست های خارج از این مسیر پاسخی داده نخواهد شد.
۱-دانشجویان کارشناسی : edu@ee.sharif.edu
۲- دانشجویان تحصیلات تکمیلی : grad_office@ee.sharif.edu