درخشش دانشجوی برق دانشگاه شریف در بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری

درخشش دانشجوی برق دانشگاه شریف در بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری

در مراســـمی که با حــضور معاون اول رئیس جمهوری، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، از آقای عطا خرمی دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی برق شریف بعنوان دانشجوی نمونه کشور تجلیل شد. کسب این عنوان شایسته را صمیمانه تبریک عرض می نماییم و آرزوی موفقیت های روزافزون داریم.