سلسله جلسات جریان

سلسله جلسات جریان

عنوان : “خودروهای برقی شغل­های بیشتری برای مهندسین برق ایجاد خواهند کرد”

این هفته با سومین جلسه آنلاین از سلسله جلسات جریان در ترم جدید، میزبان دکتر فرزاد تهامی هستیم.

سه شنبه – ۲۰ خرداد
ساعت ۱۶:۳۰
لینک ثبت نام:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejPTi1q34ou5sKfE5ZpOwlaeL5LSwYtkqD7eReNeOBVg8yew/viewform?usp=sf_link
کانال سلسله جلسات جریان:
EE_jaryan@

انجمن علمی – فرهنگی رسانا
EEResan@