مراسم ختم مرحومه والده آقای دکتر فردمنش

بدینوسیله به اطلاع همکاران و دانشجویان گرامی میرساند؛
مراسم ختم مرحومه امین السادات مدنی، مادر گرامی جناب آقای دکتر فردمنش عضو 
هیات علمی دانشکده برق، روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۷ از ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ 
به صورت مجازی برگزار می گردد.
برای شرکت در این مراسم لطفا وارد لینک زیر شوید و گزینه میهمان را انتخاب 
کنید:
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/fardmanesh