نمایشگاه حضور صنعت در دانشکده برق

نمایشگاه حضور صنعت در دانشکده برق

شما هم دعوتید

شرکت صبا نت – شنبه ۳ اسفند لغایت ۵ اسفند

یکشنبه ۴ اسفند مدیر عامل شرکت صبا نت جهت پرسش و پاسخ کلیه علاقه مندان درغرفه حضور دارند 

طبقه همکف ساختمان قدیم ساعت ۱۰-۱۵

کمیته ارتباط با صنعت دانشکده