کارگاه تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی

کارگاه تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی

 استاد ناظر:
دکتر علی قاضی‌زاده
 مدرس:
دکتر وحید ملکیان
هشتم اسفندماه ۱۳۹۸ ،  اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام:
https://pedu.sharif.edu/events/details/1819