کارگاه پردازش سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام

کارگاه پردازش سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام

استاد ناظر:
دکتر سپیده حاجی‌پور

مدرس:
عارف عینی‌زاده

پیش‌نیاز:
آشنایی با پردازش سیگنال و برنامه‌نویسی متلب

یکم اسفندماه ۱۳۹۸     اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام:
https://pedu.sharif.edu/events/details/1785