کاهش تعرفه ترافیک سامانه‌های آموزش غیرحضوری

همراه اول و ایرانسل تعرفه ترافیک سامانه‌های آموزش غیرحضوری دانشگاه صنعتی شریف را به یک سوم کاهش دادند.

درچهارمین روز از هفته نخست آموزش مجازی در شریف ، مسئولین دانشگاه شریف خبر داده اند که با پیگیری آنها، اپراتورهای همراه اول و ایرانسل هزینه ترافیک مربوط به سه سامانه مرتبط با آموزش الکترونیکی برای مشترکین خود در دانشگاه شریف را به میزان یک سوم کاهش داده‌اند.
بنابراین از امروز سه‌شنبه ۱۳ اسفندماه ۹۸ سه سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه شریف شامل؛ سامانه کلاس های مجازی (vclass.ecourse.sharif.edu)، سامانه درس افزار شریف (cw.sharif.edu) و سامانه درس افزار آزاد شریف (ocw.sharif.edu) از این تخفیف در تعرفه برخوردار خواهند بود.

باشگاه شریف