کسب مقام پنجم تیم دانشکده در مسابقات جهانی Causality 4 Climate

کسب مقام پنجم تیم دانشکده در مسابقات جهانی Causality 4 Climate

 پیش‌بینی و تحلیل پدیده‌های آب و هوایی همیشه به عنوان مثال‌هایی از مسائل بسیار چالش برانگیز در علوم تحلیلی و محاسباتی مطرح بوده است. کشف روابط علّی در این دست پدیده‌ها همواره از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده است و به سبب پیشرفت‌های اخیر در حوزه‌ی علیّت، می‌توان از این ابزار‌های نوین با هدف فهم علل برخی پدیده‌های آب و هوایی یا پیش‌بینی آن‌ها استفاده نمود.

Causality 4 Climate مسابقه‌ای است در کنفرانسNeural Information Processing Systems (NeurIPS)، که با حمایت Amazon Web Service (AWS) و با موضوع بررسی روابط علّی در پدیده های آب و هوایی از شهریور ماه تا آذرماه سال ۱۳۹۸ برگزار شده است. در این مسابقه شر‌کت‌کنند‌گان، تلاش داشتند که ارتباطات علّی کمیت‌های آب‌ و هوایی را با استفاده از داده‌های واقعی کشف کنند و بر مبنای صحت عملکردشان در استنتاج این روابط، رتبه‌بندی شدند. 

در انتهای مسابقه، براساس معیارهای عملکرد، تیم  Sharif CausalAI موفق شد از بین ۱۹۰ تیم شرکت‌کننده، به مقام پنجم دست یابد. اعضای این تیم، آقایان بهراد منیری، امیرکسری جلال‌دوست، مهدی‌یار شهبازی و محمدامین فخاریان از تیم تحقیقاتی CausalAI بوده و هدایت این تیم را دکتر صابر صالح‌کلیبر بر عهده داشتند. موفقیت این تیم را به تمامی اعضای خانواده شریف تبریک می گوییم.