تحصیلات

 

- دکترای مهندسی انرژی هسته ای از دانشگاه برکلی کالیفرنیا آمریکا

- فوق تخصص مهندسی هسته ای (مدیریت سوخت هسته ای ) از دانشگاه  M.I.T آمریکا

- قوق لیسانس مهندسی هسته ای از دانشگاه M.I.T آمریکا

- فوق لیسانس مهندسی تکنولوژی هسته ای از دانشگاه تهران (رتبه اول)

- لیسانس مهندسی برق ( سیستم های قدرت ) از دانشگاه امیر کبیر ( رتبه اول )

- دیپلم ریاضی از دبیرستان علوی تهران