معرفی | مقالات | مقالات اجتماعی | سخنرانی ها | درس اخلاق مهندسی
مـعـرفـی

English Language

الف)  مشخصات فردی: 

 

نام و نام خانوادگی: محمد مهدی نایبی

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: ۷۰۴۳۵

صادره از: قزوین

سال تولد: ۱۳۴۵

تلفن: ۶۶۱۶۵۹۴۳

آدرس ایمیل:  nayebi [AT] sharif.edu

 

ب)  تحصیلات:

دکترا: دانشگاه تربیت مدرس - مهندسی برق (مخابرات) ۱۳۷۲-۱۳۶۹ با معدل 19,31

          عنوان پایان نامه: آشکارسازی اهداف راداری در کلاتر و نویز

کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف - مهندسی برق (الکترونیک) ۱۳۶۹-۱۳۶۷ با معدل 18,57

          عنوان پایان نامه: آنالیز و طراحی فیلترهای دیجیتال با نمونه برداری غیر یکنواخت برای کاربرد در رادار MTI

کارشناسی : دانشگاه صنعتی شریف - مهندسی برق (الکترونیک) ۱۳۶۷- ۱۳۶۳ با معدل 18,54

ج)  دوره های آموزشی طی شده:

 1. دوره ارزشگذاری شرکتها, مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف, ۱۳۹۳.

 2. اخذ mini MBA درمدیریت مخابراتی از موسسه Informa در اسفند ۱۳۸۷.

 3. دوره سه ماهه High Tech. Managment با اساتید Ceram Antherpoly فرانسه, ۱۳۸۵.

د)  سوابق شغلی علمی:

 1. عضو هیات علمی (استاد) دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۸۲- تاکنون.

 2. عضو هیات علمی (دانشیار) دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۸۲-۱۳۷۷.

 3. عضو هیات علمی (استادیار) دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۷۷-۱۳۷۳.

 4. مدرس حق التدریس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۷۳-۱۳۶۹.

 5. محقق ارشد سازمان هوافضا- صنایع شهید باقری ۱۳۷۶-۱۳۷۳.

 6. محقق ارشد پژوهشگاه علوم و تکنولوژی دفاعی ۱۳۷۳-۱۳۶۹.

 7. محقق جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۶۹- ۱۳۶۵.

ه )  دوره های تدریس:

     الف) مقطع کارشناسی:

 1. اندازه گیری الکتریکی

 2. آمار و احتمالات

 3. الکترونیک کاربردی

 4. اخلاق مهندسی

    ب) مقطع کارشناسی ارشد و دکتری:

 1. تئوری آشکارسازی.

 2. سازگاری الکترومغناطیسی.

 3. مباحث ویژه در الکترونیک (طراحی الکترونیکی با نویز پایین).

 4. جنگ الکترونیک.

 5. پردازش آرایه ای.

 6. مباحث ویژه درمخابرات (تحلیل سیستم های پدافند هوایی).

 7. جنگ الکترونیک ۲.

و)  هدایت پایان نامه ها: 

  تا کنون 15 رساله دکتری و 32 رساله کارشناسی ارشد با راهنمایی ایشان انجام شده است(عناوین رساله ها در بخش انگلیسی قابل رؤیت است).

ز )  سوابق اجرایی:

 1. مسئول ارتباطات با دانشگاههای روسیه، دفتر روابط بین الملل دانشگاه صنعتی شریف، خرداد 1395 تا کنون.

 2. عضو کمیته تشخیص مصادیق شرکتهای دانش بنیان، معاونت علمی ریاست جمهوری، 1395 تا کنون.

 3. عضو شورای برنامه ریزی راهبردی دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۳ تا کنون.

 4. عضو هیات انتظامی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۰ - ۱۳۸۶.

 5. دبیر انجمن صنفی سازندگان تجهیزات رسانه ۱۳۹۰ تا کنون.

 6. از موسسین پژوهشکده شهید کاظمی در دانشگاه صنعتی شریف و رئیس هیات مدیره آن در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰.

 7. عضو هیات امنای مرکز تحقیقات مخابرات ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸.

 8. عضو کمیته هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۸۳-۱۳۸۰.

 9. استاد مشاور شاخه دانشجویی IEEEر ۱۳۷۹ - ۱۳۷۷.

 10. رئیس هیات مدیره شرکت رستافن ارتباط ۱۳۷۶تا ۱۳۸۸.

 11. مسئول گروه پایگاه زمین صنایع شهید باقری - آذر ۱۳۷۵ تا آذر ۱۳۷۶.

 12. مسئول بخش هدایت و کنترل صنایع شهید باقری - اردیبهشت ۱۳۷۵ تا آذر ۱۳۷۵.

 13. مسئول گروه مخابرات صنایع شهید باقری - آذر ۱۳۷۴ تا ادریبهشت ۱۳۷۵.

 14. معاون دانشجویی و مسئول روابط عمومی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف -۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶.

 15. مشاور گروه پردازش سیگنال پژوهشکده الکترونیک پژوهشگاه علوم و تکنولوژی دفاعی ۱۳۶۹تا ۱۳۷۳.

 16. مسئول حوزه الکترونیک گروه برق جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۶۸- ۱۳۷۰.

 17. عضو حوزه الکترونیک گروه برق جهاد دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸.

ح)  عضویت در انجمنهای علمی: 

  عضو ارشد انجمن جهانی مهندسین برق و الکترونیک از سال 1384.

  عضو انجمن جهانی مهندسین برق و الکترونیک 1384-1373.

  عضو دانشجویی انجمن جهانی مهندسین برق و الکترونیک 1373-1368.

  ط)  فعالیت در مجلات: 

  1. عضو هیات تحریریه مجلهء IET Radar, Sensor and Navigation از سال 1397 تا کنون

  2. عضو هیات تحریریه مجله رادار از سال 1388 تا کنون

  3. عضو هیات تحریریه مجله پردازش علائم از سال 1383 تا کنون

  4. مدیر مسئول مجله برق شریف ا1379-1374.

  5. عضو کمیته انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در رشته مهندسی برق 1375-1376.

  ی)  افتخارات: 

  1. استاد برگزیده از نظر روابط بین المللی، منتخب معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف، آذر 1395.

  2. مدیر منتخب اقتصاد مقاومتی کشور منتخب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۴

  3. مهندس برجسته کشور منتخب فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران, ۱۳۹۲.

  4. کارآفرین برتر کشور و تقدیر از سوی وزیر کار, ۱۳۸۵.

  5. استاد نمونه دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۸۵.

  6. عضو ارشد انجمن جهانی مهندسین برق و الکترونیک IEEE از سال ۱۳۸۴.

  7. استاد نمونه دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۷۹.

  8. محقق ارشد سازمان هوا فضا - صنایع شهید باقری ۱۳۷۵.

  9. رتبه یک فارغ التحصیلان دکترا دانشگاه تربیت مدرس و اولین فارغ التحصیل دوره دکترای کشور در رشته مخابرات - ۱۳۷۲.

  10. رتبه یک فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف- ۱۳۶۹.

  11. رتبه یک فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۶۹.

  12. محقق ارشد جهاد دانشگاهی شریف - ۱۳۶۸.

  13. رتبه یک کنکور سراسری منطقه ۲- ۱۳۶۳.nayebi[at]sharif[dot]edu