فهرست عناوین پایان نامه ها و رساله های هدایت شده همراه با نام دانشجو و محل تحصیل دانشجو

فهرست فارغ‌التحصیلان دکتري

ردیف

نام دانشجو

زمان ارائه رساله

دانشگاه مربوطه

موضوع رساله

1

محمد مهدی نایبی

بهمن ماه 72

تربیت مدرس

آشکار سازی اهداف راداری در کلاتر و نویز

2

محمد رضا تابان

77-76

صنعتی اصفهان

آشکار سازی سیگنال رادار در حالت غیر گوسی

3

محمد دخیل علیان

آبان ماه 77

صنعتی اصفهان

ارزیابی دنباله‌های شبه تصادفی و طراحی مولدهای آشوبی

4

عباس شیخی

شهریور ماه 78

صنعتی شریف

آشکارسازی وفقی اهداف راداری

5

مهدی برنجکوب

آذر ماه 78

صنعتی اصفهان

پروتکل‌های توزیع کلید دو سویه رمزنگاری

6

قاسم میر جلیلی

بهمن ماه 78

تربیت مدرس

آشکار سازی توزیعی اهداف راداری (با تثبیت نرخ هشدار غلط) 

7

فرید آشتیانی مفرد طهرانی

اردیبهشت ماه82

صنعتی شریف

شیوه‌های نوین در مدل کردن ترافیک پویا، مدیریت ترافیک و توزیع مکانی ترافیک در شبکه‌های سلولی پیشرفته CDMA 

8

سید احمد علمائی

بهمن ماه 82

دانشگاه آزاد

پروتکل کنترل دسترسی به رسانه‌ برای شبکه‌های ارتباطی بی‌سیم مبتنی بر CDMA

9

حجت اله روحی

خرداد ماه 84

خواجه نصیر

کنترل توان در CDMA و اثر آن بر ظرفیت سیستم

10

علی پاینده

مرداد ماه 85

خواجه نصیر

ارائه یک سیستم کدینگ بهبود یافته امن و کارا برای انتقال داده‌های سنجش از دور ماهواره‌‌های LEO

11

علی اکبر تدین تفت

شهریور ماه 85

صنعتی شریف

آشکار سازی سیگنال مخابراتی و تخمین پارامترهای آن

12

لیلی قابلی

بهمن ماه 87

صنعتی شریف

نرخ‌های قابل حصول در شبکه رله به روش کد گشایی پاره‌ای و گسیل

13

قوشه عابد هدتنی 

اسفند ماه87

صنعتی شریف

ظرفیت کانال رله و شبکه عارف با یال‌های تصادفی

14

فرزان حدادی

اسفند ماه 88

صنعتی شریف

تحلیل آماری کارآیی الگوریتم‌های تعیینی جهت سیگنال

15

سمیه سلیمی

شهریور ماه 90

صنعتی شریف

نرخ‌های امن در کانال‌های شنود

16

بهاره اخباری

آذر ماه 90

صنعتی شریف

ظرفیت و راهبردهای مشارکتی در شبکه‌های اطلاعاتی

17

مهتاب میرمحسنی

بهمن ماه 90

صنعتی شریف

ظرفیت شبکه‌های اطلاعاتی در حضور شناخت و راهبردهای مشارکتی

18

روح ا... آقاجاني فروردين ماه 92 يزد تخصيص منابع در شبكه هاي مخابرات بي سيم مشاركتي

19

محمد جواد عمادي مردادماه 92 صنعتي شريف

بهبود ناحيه نرخ در شبكه هاي تئوري اطلاعاتي با استفاده از راهبردهاي مشاركتي و شناختي

20

مهدي علاقبند مردادماه 92 واحد علوم و تحقيقات رمزنگاري سبك در شبكه هاي حسگري بي سيم و سيستم هاي RFID

21

محمد اهدایی بهمن ماه ۹۲ صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بهبود عملکرد الگوریتم های مدیریت کلید در شبکه های حس گر

۲۲

ناهید اردلانی بهمن ماه ۹۲  واحد علوم و تحقیقات نرخ های قابل حصول جدید در شبکه های مخابراتی تداخل با استفاده از راهبرد شناخت

۲۳

صدف صالح کلیبر تیرماه ۹۳ صنعتی شریف ظرفیت و امنیت شبکه های اطلاعاتی مشارکتی بامنابع وابسته

۲۴

فرشید فرحت تیرماه ۹۳ صنعتی شریف (مشاور) تحلیل سیستم های پنهان سازی تصویر در حوزه مکان از دیدگاه تئوری

۲۵

زهرا احمدیان مهرماه ۹۳ صنعتی شریف تحلیل الگوریتم ها و پروتوکل های رمزنگاری سبک

۲۶

محمدحسین یاسایی میبدی دی ماه ۹۳ صنعتی شریف روشی جامع برای اثبات قابلیت حصول درنظریه اطلاعات شبکه وکاربرد آن
 

 

فهرست فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد

ردیف

نام دانشجو

زمان ارائه پایان‌نامه

دانشگاه مربوطه

موضوع پایان‌نامه

1

حمید رضا اکبری ابیانه

تیر ماه 66

خواجه نصیر

کانال‌های رله فیدبک- دستیابی چندگانه

2

قوشه عابدهدتنی

شهریور ماه 66

صنعتی اصفهان

ظرفیت شبکه های رله

3

ابوالقاسم صیادیان

67- 66

صنعتی اصفهان

سیستم های رمزنگاری پی در پی

4

حسین خوش بین

بهمن ماه 66

صنعتی اصفهان

شیوه‌های تثبیت فرکانس آژیر غلط در پردازنده رادار

5

یداله ذاکری

مرداد ماه 68

صنعتی اصفهان

طراحی پردازنده و حذف سرعت کور به روش تغییر منقطع PRF در رادار

6

مهری تفویضی زواره

68- 67

صنعتی اصفهان

بررسی الگوریتم‌های رمزنگاری سیگنال صحبت

7

فرامرز هندسی

آبان ماه 68

صنعتی اصفهان

نقد و بررسیDES

8

ناصر موحدی نیا

اسفند ماه 68

صنعتی اصفهان

طراحی سخت‌افزاری و ساخت پردازنده رادارMTI

9

رضا ربیعی

69- 68

صنعتی اصفهان

کاربرد نظریه اعداد در رمزنگاری پی‌درپی

10

مهدی برنجکوب

خرداد ماه 70

صنعتی اصفهان

کاربرد چندی کردن برداری در فشرده‌سازی سیگنال صحبت

11

مجید سلیمانی پور

خرداد ماه 70

خواجه نصیر

شبکه‌های عصبی و کاربرد تئوری اطلاعات

12

علی فکور یکتا

تیر ماه 70

صنعتی اصفهان

پردازش اطلاعات در رادار

13

فرح ترکمن آذر

مهرماه 70

صنعتی اصفهان

افزایش وضوح در لبه‌های تصویری

14

عزت‌اله اکبری

دی ماه 70

خواجه نصیر

مدل‌های مخفی مارکف و کاربرد آن در بازشناسی صحبت 

15

سید محمود مدرس هاشمی

اسفند ماه 70

صنعتی اصفهان

طراحی سیستم‌های رمزنگاری پی‌درپی

16

مسعود عمومی

اسفند ماه 70

صنعتی اصفهان

کد کننده‌های صوتی LPC باند باریک با کیفیت بالا

17

سعید نصری

اسفند ماه 70

صنعتی اصفهان

طراحی و پیاده‌سازی پروتکل X- 25 در سطح لایه شبکه

18

محمود برنجکوب

شهریور ماه 71

صنعتی اصفهان

سیستم‌های رمز مبتنی بر هویت

19

قانعی یخدانی

شهریور ماه 71

خواجه نصیر

کاربرد شبکه‌های عصبی در چندی کردن برداری سیگنال صحبت

20

محمد رضا تابان

شهریور ماه 72

تربیت مدرس

شبیه‌سازی سیگنال رادار

21

حبیب اله اصغری

شهریور ماه 72

خواجه نصیر

بازشناسی گوینده

22

فرید زرین خط

بهمن ماه72

صنعتی اصفهان

تشخیص صحبت

23

آتوسا شیرمحمدی

تیر ماه 73

صنعتی اصفهان

کاربرد فیلترهای مبتنی بر آمارگان مرتب شده در پردازش تصویر

24

علی پاینده

شهریور ماه 73

تربیت مدرس

تشخیص هدف

25

مهرداد رفائی نیا

شهریور ماه73

صنعتی اصفهان

فشرده سازی تصویر با استفاده از چندی کردن برداری و شبکه‌های عصبی

26

کمال شاه طالبی

مهر ماه 73

صنعتی اصفهان

استفاده از مبانی فرآیندهای ایستان گردشی در تخمین بهینه سیگنال‌ها

27

محمد تقی صادقی

بهمن ماه 73

تربیت مدرس

پیش‌پردازنده والش

28

حسن فاضلی

بهمن ماه 73

صنعتی اصفهان

بررسی و کاربرد تابع درهم ساز در رمزنگاری

29

صیاد نجفی

اسفند ماه 73

تربیت مدرس

رمزنگاری و مکانیزم‌های امنیتی در شبکه‌های کامپیوتری

30

اکبر رحیمی

اسفند ماه 73

صنعتی اصفهان

سیستم‌های اثبات صفر دانایی

31

محمد رضا سلامتیان

فروردین ماه 74

صنعتی اصفهان

بررسی شبکه‌های عصبی با استفاه از تئوری اطلاعات

32

مسعود آقا بزرگ صحاف

شهریور ماه 75

صنعتی اصفهان

تجزیه و تحلیل سیگنال‌ها در حوزه مشترک زمان- فرکانس با بکارگیری توزیع ویگنر

33

مسعود رجائی

شهریور ماه 75

صنعتی اصفهان

بررسی و تحلیل سیستم‌های رمز کننده صوتی آنالوگ

34

وحید نحوی

آذر ماه 75

صنعتی اصفهان

 

35

علی واحدی

دی ماه 75

دانشکده فنی مهندسی فارابی

نقش ابزار فنی در عملیات اطلاعاتی و حفاظت اطلاعات

36

فرید آشتیانی مفرد طهرانی

دی ماه 75

خواجه‌نصیر

ارزیابی سیستم‌های رمزنگاری قالبی

37

حمید دهقان نیری

اسفند ماه 75

خواجه‌نصیر

بررسی عملکرد کد کننده‌های حوزه فرکانس صحبت و معرفی مدل تحریک چند بانده

38

علیرضا کلانتری

بهمن ماه 79

صنعتی شریف

طبقه‌بندی جریان‌های‌ IP برای ارسال بر روی شبکه

39

آمنه فرهادیان

آبان 85

صنعتی شریف

تحلیل جبری سیستم رمز AES

40

علی زیبائی نژاد

آبان ماه 85

صنعتی شریف

تحلیل روش پرش فرکانسی تفاضلی و طراحی یک سیستم امن مبتنی بر آن

41

مهدی علاقه‌بند

تیر ماه 86

امام حسین

ارزیابی امنیتی طرح‌های امضاء رمز و پیشنهاد یک طرح جدید امضاء رمز

42

پیام امانی

تیر ماه 86

خواجه‌نصیر

طرح یک شمای مخابرات امن آشوبی پایدار در محیط نویزی

43

مهدی طیرانی نجاران

تیر ماه 86

صنعتی شریف

طراحی منظم توابع دور سیستم‌های رمز قالبی کلید متقارن

44

محمد حیدری

مرداد ماه 86

آزاد اسلامی- علوم و تحقیقات

تحلیل امنیتی پروتکل PGP و اصلاح ساختار آن

45

فرشید فرحت

شهریور ماه 86

صنعتی شریف

ارتقاء امنیت پروتکل‌های مسیریابی در شبکه‌های اقتضائی

46

مجید عادلی

شهریور 86

صنعتی شریف

بررسی امنیت در کدگذاری شبکه

47

علی اکبر صبحی افشار

شهریور ماه 86

صنعتی شریف

طرح یک سیستم رمزنگاری کد گذاری کانال توام با استفاده از روش‌های رمزنگاری و رمزگشایی کارا

48

محمد اهدایی

آبان ماه 86

صنعتی شریف

معرفی یک طرح تسهیم راز صوتی

49

حامد نصرآبادی

بهمن ماه 86

صنعتی شریف

بهبود پوشش و ظرفیت ترافیکی CDMA سلولی با دوپلکس زمانی

50

احسان کارآمد

بهمن ماه 86

صنعتی شریف

بررسی تحلیل اثر پارامترهای لایه MAC بر روی ظرفیت بازدهی و تاخیر...

51

محمد رضا قلی پور

بهمن ماه 86

خواجه‌نصیر

افزایش بهره‌وری از شبکه با استفاده از کد گذاری شبکه

52

امیر سلیمی

اسفند ماه 86

خواجه‌نصیر

بررسی اثر تاخیر و مصرف انرژی در شبکه‌های رله

53

بهنام بهرک

مرداد ماه 87

صنعتی شریف

تحلیل تفاضل ناممکن رمزهای قالبی

54

علیرضا شریفی

شهریور ماه 87

صنعتی شریف

یک روش بهبود یافته برای یافتن پایه‌های گروبنر از دیدگاه تحلیل جبری

55

میلاد احتشام

شهریور ماه 87

مالک اشتر

آشکار سازی سیستم‌های چند ورودی/ چند خروجی طیف گسترده

56

امیر حسام صلواتی

شهریور ماه 87

صنعتی شریف

تامین کیفیت سرویس با استفاده از کد گذاری شبکه

57

نیما موسوی

آبان ماه 87

صنعتی شریف

بهبود ویژگی‌های امنیتی شبکه‌های مخابراتی با استفاده از کد گذاری شبکه

58

مسیح نیلچیان

آبان ماه 87

صنعتی شریف

کانال رله فعال مبتنی بر شناخت پاره‌ای

59

فرید صمصامی خداداد

دی ماه 87

مالک اشتر

آشکار سازی کور سیستم‌های طیف گسترده چند کاربره دنباله مستقیم

60

محمد باقر ایرجی

شهریور ماه 88

صنعتی شریف

تحلیل اطلاعات جانبی در شبکه رله سری

61

میترا فاطمی

مهر ماه 88

صنعتی شریف

طراحی سیستم چند مرحله‌ای چند راز

62

علی حقی

مهر ماه 88

صنعتی شریف

امنیت در کد گذاری شبکه از دیدگاه تئوری اطلاعات

63

هانیه صدقی

مهر ماه 88

صنعتی شریف

ارتقاء امنیت مسیریابی در شبکه‌های اقتضائی در برابر حملات مختلف

64

محمد حسین یاسائی

مهر ماه 88

صنعتی شریف

امنیت و مشارکت در نظریه اطلاعات چند کاربره

65

علی اکبر صیادی موبندانی

آذر ماه 88

مالک اشتر

ارئه یک الگوریتم رمز دنباله‌ای بهبود یافته مبتنی بر تابع تی

66

نیما کارزانی فراهانی

دی ماه 88

مالک اشتر

تجزیه و تحلیل و شبیه‌سازی گذردهی در شبکه‌های حس‌گر بی‌سیم زیرآب

67

محمد کاظمی

اسفند ماه 88

خواجه‌نصیر

محاسبه نرخ قابل حصول و کران بالای ظرفت در کانال رله مبتنی بر شناخت پاره‌ای با اطلاعات جانبی در رله

68

صدف صالح کلیبر

خرداد ماه 89

صنعتی شریف

کران‌های ظرفیت در شبکه‌های اطلاعاتی چند کاربره با حضور رله

69

هادی سلیمانی

تیر ماه 89

امام حسین

تحلیل‌های کلید مرتبط الگوریتم رمز AES

70

احسان کاظمی

مرداد ماه 89

صنعتی شریف

حمله برخورد به توابع چکیده ساز با تقریب خطی تابع فشرده ساز

71

ندا روحانی

شهریور ماه 89

صنعتی شریف

تحلیل امنیتی سیستم‌های رمز دنباله‌ای با بررسی حملات ساختاری

72

فاطمه گنجی

شهریور ماه 89

مالک اشتر

تخمین کور تعداد کاربران در سیستم‌های دسترسی چندگانه با تقسیم کد دنباله مستقیم

73

زینب نوفرستی

شهریور ماه 89

صنعتی شریف

حملات تمایز به رمزهای دنباله‌ای

74

دیمن زادتوت آغاج

شهریور ماه 89

صنعتی شریف

تحلیل سوء رفتار گره‌ها در مسیر یابی شبکه‌های اقتضائی

75

میلاد مرویان مشهد

آذر ماه 89

صنعتی شریف

بررسی پروتکل‌های تسهیم راز کوانتومی

76

مجید رحیمی

دی‌ماه 89

امام حسین

تحلیل و ارزیابی رمز دنباله‌ای Trivium

77

صادق بامحبت

اسفند ماه 89

امام حسین

تحلیل نرخ قابل حصول امن در کانال چند کاربره

78

رضا هوشمند

تیر ماه 90

دانشگاه هوایی شهید ستاری

طراحی و تحلیل یک سیستم توام رمزنگاری متقارن- کدگذاری کانال

79

پریسا بابا حیدریان

مرداد ماه 90

صنعتی شریف

بررسی توافق کلید در شبکه‌های امن با رویکرد تئوری اطلاعاتی

80

آرش غلامی

مهر ماه 90

صنعتی شریف

تخصیص توان بهینه در کانال دسترسی چندگانه بایال‌های مشارکتی و کانال رله

81

امین محمدعلی

مهر ماه 90

امام حسین

بررسی و تحلیل پروتکل‌های احراز اصالت در سامانه‌هایRFID بر مبنای توابع چکیده ساز

82

محمد علی طبی

مهر ماه 90

خواجه نصیر

تحلیل نقش فیدبک بر نرخ‌های قابل حصول در شبکه‌های رله

83

معصومه شفیعی زاده

آبان ماه 90

صنعتی شریف

تحلیل طرح‌های توزیع کلید در شبکه‌های حس‌گر بی‌سیم

84

مجید آقایی فارومی

دی ماه 90

صنعتی شریف

تحلیلی بر پروتکل‌های احراز اصالت در سیستم‌هایRFID

85

مجید گوهری

اسفند ماه 90

مالک اشتر

ارزیابی تابع چکیده ساز سبک وزنQAURK  جهت تامین اصالت

86

حسن زیوری فرد

اردیبهشت ماه 91

خواجه نصیر

تحلیل و شبیه‌سازی کران‌های بالا و پائین ظرفیت امن در مدل‌های کلید توافقی

87

سجاد نعمتی

تیر ماه 91

صنعتی شریف

ارتقای عملکرد سبدهای دارایی جامع با استفاده از روش کدگذاری جامع منبع

88

مهدی اشرفی جو

مرداد ماه 91

صنعتی شریف

بازی‌های محرمانه در کانل تداخل یقینی

89

مهدی نان‌گیر

شهریور ماه 91

صنعتی شریف

تحلیل الگوریتم‌های کدگذاری جامع برای کلاس‌های خاصی از منابع

90

سعید زاهدی

شهریور ماه 92

دانشگاه گیلان

تکنیک‌های محاسبات قابل اعتماد در سامانه‌های رای‌گیری الکترونیکی

91 محمد نصيرايي دي ماه 91 خواجه نصير ارسال منابع همبسته روي شبكه هاي اطلاعاتي با كمك اطلاعات جانبي
92 فرزين حدادپور اسفندماه 91 صنعتي شريف تحليل امنيت و نرخ هاي قابل حصول براي ايجاد هماهنگي در شبكه ها
93 محمد ياعلي جهرمي اسفندماه 91 خواجه نصير محاسبه كران هاي ظرفيت هماهنگي شبكه هاي اطلاعاتي به كمك توليد متغيرهاي تصادفي وابسته
94 مرتضي نوشاد تيرماه 92 صنعتي شريف بررسي درهم تنيدگي و كاربردهاي آن و پروتكل هاي كوانتمي
95 محسن بهرامي مردادماه 92 صنعتي شريف بررسي مساله توافق كليد امن در مدل كانال با وجود اطلاعات جانبي
96 علي بريهي مردادماه 92 صنعتي شريف هماهنگي در شبكه هاي مشاركتي و توافق كليد امن در حضور اطلاعات مشترك
۹۷ زهرا سهرابی بناب دی ماه ۹۲ صنعتی شریف تحلیلی بر چالشهای محرمانگی در پروتکل های احراز اصالت RFID
۹۸ کامران کیخسروی تیرماه ۹۳ صنعتی شریف معرفی یک کران بالای ظرفیت برای توافق کلید کوآنتومی
۹۹ صبا اسعد مردادماه ۹۳ صنعتی شریف ارائه یک طرح تسهیم راز آستانه ای مشبکه مبنا
۱۰۰ سید آرش عظیمی شهریور ۹۳ صنعتی شریف تحلیل میانبر رمزهای قالبی سبک
۱۰۱ ریحانه ربانی نژاد شهریور ماه ۹۳ صنعتی شریف تحلیل امنیت یک الگوریتم رمز قالبی سبک وزن
۱۰۲ حمیدرضا ربانی نژاد شهریورماه ۹۳ صنعتی شریف ارائه یک طرح تسهیم راز مبتنی بر مشبکه با قابلیت تغییر آستانه
۱۰۳ حمیدرضا امینی خوراسگانی شهریورماه ۹۳ صنعتی شریف تحلیل دوبخشی الگوریتم های رمز قالبی سبک وزن

 

 

فهرست دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد

ردیف

نام دانشجو

رشته

دانشگاه

مقطع تحصيلي

سال تحصیلی

1

محمدباقر ایرجی مهندسي برق صنعتی شریف دكتري ۹۰-۸۹
۲ رضا بیات مهندسي برق  یزد دكتري ۸۹-۸۸
۳ معصومه کوچک شوشتری مهندسي برق صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دكتري ۸۹-۸۸
۴ مجید بیات مهندسي برق خوارزمی دكتري ۹۰-۸۹
۵ حمید غنی زاده بافقی مهندسي برق شاهد دكتري ۹۰-۸۹
۶ علیرضا شاه حسینی مهندسي برق صنعتی مالک اشتر دكتري ۹۱-۹۰
۷ رضا هوشمند مهندسي برق واحد علوم تحقیقات دكتري ۹۱-۹۰
۸ حمید اسدی مهندسي برق شاهد دكتري ۹۱-۹۰

۹

احسان غلامی مهندسي برق صنعتی شریف دكتري ۹۲-۹۱

۱۰

میلاد جانی مهندسي برق صنعتی شریف دكتري ۹۲-۹۱

۱۱

محمدمهدي مجاهديان مهندسي برق صنعتی شریف دكتري ۹۲-۹۱
۱۲ حسین جدید الاسلامی مهندسي برق صنعتی مالک اشتر دكتري ۹۲-۹۱
۱۳ زینب سلامی نسب مهندسي برق صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دكتري ۹۲-۹۱
۱۴ جواد علیزاده مهندسي برق جامع امام حسین دكتري ۹۲-۹۱
۱۵ محبوبه صدیقی زاد مهندسي برق شاهد دكتري ۹۲-۹۱
۱۶ رمضان یارندی مهندسي برق دانشگاه عالی دفاع ملی دكتري ۹۳-۹۲

۱۷

سیاوش احمدی مهندسي برق صنعتی شریف دكتري ۹۴-۹۳

۱۸

روح الله رضایی استخروئیه مهندسي برق صنعتی شریف کارشناسی ارشد ۹۲-۹۱

۱۹

مصیب راستگو مهندسي برق شاهد کارشناسی ارشد ۹۲-۹۱

۲۰

سید صادق موسوی مهندسي برق شاهد کارشناسی ارشد ۹۲-۹۱

۲۱

عرفانه واحدی مهندسي برق صنعتی شریف کارشناسی ارشد ۹۳-۹۲

۲۲

علی محمودی مهندسي برق صنعتی شریف کارشناسی ارشد ۹۳-۹۲

۲۳

شهرام رسول زاده مهندسي برق صنعتی شریف کارشناسی ارشد ۹۳-۹۲

۲۴

امیرحسین هادوی مهندسي برق صنعتی شریف کارشناسی ارشد ۹۳-۹۲

۲۵

میلاد رضایی برزانی مهندسي برق صنعتی شریف کارشناسی ارشد ۹۳-۹۲

۲۶

مسرور حجری مهندسي برق صنعتی شریف کارشناسی ارشد ۹۳-۹۲
۲۷ حسین خیامی مهندسي برق صنعتی شریف کارشناسی ارشد ۹۳-۹۲
۲۸ فاطمه بهادری مهندسي برق صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد ۹۳-۹۲
۲۹ صابر رهبرفام مهندسي برق صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد ۹۳-۹۲
۳۰ امیر برجی مهندسي برق صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد ۹۳-۹۴
۳۱ سحر شهباز مهندسي برق صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد ۹۳-۹۴
۳۲ محبوبه عسکری راد مهندسي برق صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد ۹۳-۹۴
۳۳ سعید غلامرضایی مهندسي برق شاهد کارشناسی ارشد ۹۳-۹۴